Ana Sayfa > Ücretsiz Haritalar > Astroloji Sembolleri > Astrolojik Sembol Anlamları
Símbolos de la astrología, Planetas, Astro sembol anlamları Zodiacales

Astroloji Sembolleri
Gezegen Sembolleri
Astrolojik Sembol Anlamları

Zodyak Burçlarının Sembolleri
Koç Boğa İkizler Yengeç Aslan Başak Terazi Akrep Yay Oğlak Kova Balık
Koç
Koç
Koç burcunun yöneticisi, enerjiyi, sağlığı, savaşçı ruhu ve liderlik becerilerini temsil eden Marstır. Bu burçta doğan insanlar, hayattaki çoğu durumda cesur ve kararlıdır.

Koç burcunun yönetici gezegeni Marstır.- Mars
Boğa
Boğa
Boğa burcu, Boğa burcu doğan insanlara sakin ve sabırlı bir doğa ve hayattaki hoş ve güzel şeyler için şükran duygusu verir. Boğa burcunda doğan insanlar genellikle oldukça içe dönüktür ve en iyi arkadaşlarıyla bile mesafeyi korumayı severler.

Boğa burcunun yönetici gezegeni Venüstür.- Venüs
İkizler
İkizler
İkizler burcunda doğan insanlar birçok yeteneğe sahip insanlardır ve becerilerini hem teoride hem de pratikte kullanabilirler. Çevrelerinde olup biten her şeyle ilgilenen çok zeki ve kıvrak zekalı insanlardır ve her yeni duruma çabucak uyum sağlayabilirler.

İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkürdür.- Merkür
Yengeç
Yengeç
Yengeç burcu, bu burçta doğanlara büyük bir duygusal hassasiyet veren Ay tarafından yönetilir. Bu yüzden genelde utangaç ve çekingenlerdir.

Yengeç burcunun yönetici gezegeni Aydır.- Ay
Aslan
Aslan
Aslan, bu burçta doğan insanlara sağlıklı bir öz-saygı ve doğal bir otorite verir. Başkalarına hükmetme ve kontrol etme gücüne sahiptirler, ancak cömert ve arkadaş canlısıdırlar.

Aslan burcunun yönetici gezegeni Güneştir.- Güneş
Başak
Başak
Başak burcunda doğan kişilerin ayırt edici özelliği, düzen ve sistem anlayışıdır. Harika tasarım ve el becerilerine sahip pratik insanlardır. Her zaman görevlerine tam olarak konsantre olabilirler.

Başak burcunun yönetici gezegeni Merkürdür.- Merkür
Terazi
Terazi
Belki de burcunu mutlu etmek için Terazi burcunda doğan insanlar genellikle tedbirli, dengeli ve uyumludur. Her durumda, bir şey yapmadan önce düşünürler. Teraziler arasında asabi bireylere rastlamak mümkündür ancak bunlar çok nadir istisnalardır.

Terazi burcunun yönetici gezegeni Venüstür.- Venüs
Akrep
Akrep
Akrep burcunda doğan insanlar çok net düşünebilir, sağduyu sahibidir ve durumları çok iyi değerlendirebilir. Ayrıca, özgünlükleriyle ile karakterize edilen iyi bir hafızaya ve çok yaratıcı bir zihne sahiptirler.

Akrep burcunun yönetici gezegeni Plütodur.- Plüto
Yay
Yay
Yay burcunda doğan insanlar adalet ve mutluluğu simgeleyen burçlarının hükümdarı Jüpiter'in mührünü taşırlar. Bu nedenle iyimser, aktif, sosyal ve çok dürüstlerdir. Bazen patavatsızlıkları farkında olmadan başkalarına zarar verebilir.

Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiterdir.- Jüpiter
Oğlak
Oğlak
Oğlak burcu, bu burçta doğan insanlara barış, sabır, azim ve hırs veren Satürn gezegeni tarafından yönetilir. Bu insanlar yapmayı seçtikleri ya da yapmaları söylenen iş için en yüksek eforu gösterebilirler.

Oğlak burcunun yönetici gezegeni Satürndür.- Satürn
Kova
Kova
Kova burcunda doğan insanlar iki farklı gezegenden etkilenirler. Satürn onlara huzur, konsantrasyon ve sebat verirken Uranüs ise huzursuzluklarından, özgünlüklerinden ve çabuk öfkelenmelerinden sorumludur.

Kova burcunun yönetici gezegeni Uranüstür- Uranüs
Balık
Balık
Balık burcunda doğan insanlar, iki gezegenden etkilenen Kova burcunda doğan insanlar gibidir. Jüpiter onlara adalet duygusu, sosyal vicdan ve başkalarına yardım etme isteği verirken Neptün ise hem onlara yardım eder hem de hayatlarını zorlaştırır.

Balık burcunun yöneticisi Neptündür.- Neptün
Gezegen Sembolleri
Güneş Ay Merkür Venüs Mars Jüpiter Satürn Uranüs Neptün Plüto K.Düğüm Lilith Chiron
Gezegenler:
Güneş
Güneş - Benlik, bireysellik, kişilik
Güneş kişisel kimliği sembolize eder. Kişinin bağımsız olmayı öğrenmesi, potansiyelini gerçekleştirmesi, kendini diğerlerinden farklılaştırması ve parlaması gereken alanları gösterir. Güneş'in konumu bize bir kişinin karakterine en uygun mesleğin hangisi olduğunu söyleyebilir.
Güneş Aslan burcunun yöneticisidir.
Ay
Ay - Duygular, içgüdüler, kökler, anne
Ay'ın bulunduğu burç bize kişiye neyin güvenlik hissi verdiğini ve kişinin onu nerede bulacağını söyler. Ne kadar hassas olduğumuzu ve çevremizle içgüdüsel olarak nasıl etkileşim kurduğumuzu anlatır. Ay, ayrıca bize çocukluğumuzu ve annemizle olan deneyimlerimizi de anlatır.
Ay Yengeç burcunun yöneticisidir.
Merkür
Merkür - Düşünme, iletişim, akıl, öğrenme
Merkür, öğretme ve öğrenmeyle ilgili entelektüel şeylere ilgi duymamızı sağlayan gezegendir. Aynı zamanda bir şeyleri hangi derinlikte incelemek istediğimizi de gösterir. Bize doğal zeka, analiz etme ve yeniden üretme becerisi verir.
Merkür İkizler ve Başak burcunun yöneticisidir.
Venüs
Venüs - Duygusallık, aşk, uyum, zevk
Venüs çekiciliği sembolize eder. Venüsün bulunduğu burç bize neye ilgi duyduğumuzu, çekildiğimizi gösterir ve bu, sevgi, şefkat, güzellik, mutluluk, değerler ve ilkeler vermemizi veya almamızı sağlar. Olumsuz yanı, zayıflığı ve sığlığı temsil etmesidir.
Venüs Terazi ve Boğa burcunun yöneticisidir.
Mars
Mars - Aktivite, enerji, cesaret, atılganlık
Mars, istediğimizi elde etme ihtiyacımızı sembolize eder. Bu; cinsel dürtü, inisiyatif ve cesaretimizi içeren itici gücümüz anlamına gelir. Mars bize arzularımızı, duygusallığımızı, cesaretimizi ve irademizi anlatır. Ayrıca bize engelleri nasıl aşabileceğimizi ve ne kadar aktif olduğumuzu da anlatır.
Mars Koç burcunun yöneticisidir.
Jüpiter
Jüpiter - Mutluluk
Jüpiter büyümeyi, gelişmeyi, kanunları, inancı ve ona rehberlik eden ahlakı sembolize eder. Fırsatlara, zenginliğe ve inanca yol açabilecek gelişme ve destek duygusunu temsil eder. Ancak Jüpiter zarar görürse kişi ahlaksız ve aşırıya kaçan biri olur.
Jüpiter Yay burcunun yöneticisidir.
Satürn
Satürn - Kısıtlama, düzen, olgunluk, zaman
Satürn, olgunluğumuzu acımasızca sınayan katı öğretmenimizdir. Ancak o sadece dikkatimizi neye odaklanmamız ve neyi geliştirmeye devam etmemiz gerektiğine dikkatimizi çekmek için acıyı bir araç olarak kullanan bir despot değil, aynı zamanda bilgeliğin arketipidir.
Satürn Oğlak burcunun yöneticisidir.
Uranüs
Uranüs - Özgünlük, özgürlük, devrim
Uranüs, genellikle bir miktar bozulma ve değişim olacağı anlamına gelen uyanışın gücüdür. Uranüs'ün etkisi altındaki olaylar beklenmedik veya öngörülemezdir, bu da bizi bir şeyleri yeni bir şekilde yapmaya ve şu veya bu konuda gerçeklerle yüzleşmeye zorlar.
Uranüs Kova burcunun yöneticisidir.
Neptün
Neptün - Fantezi, yanılsama, maneviyat, hayal gücü
Neptün, gizemli bir gezegenin gizemli bir ismi olan Görünmez İmparatorluğun Efendisi olarak adlandırılır. Belki de onu, hayatın beş duyumuzun algılayamadığı ve sadece hayal gücümüzde anlayıp algılayabildiğimiz bir boyutu olarak tanımlayabiliriz.
Neptün Balık burcunun yöneticisidir.
Plüto
Plüto - Dönüşüm, yenilenme, güç
Plüto ölümün ve yeniden doğuşun gezegenidir. Her şeyin sonudur, mahşer günüdür. Takıntılar veya mahkumiyetler doğurabilir. Spektrumun karanlık ucunda kendini "dürtüye yenik düşme" olarak gösterebilir veya Her şeyin özüne inme, olumsuz şeyleri yok etme, iyileşme ve dönüşüm getirme yeteneğine sahip bir birey yaratabilir.
Plüto Akrep burcunun yöneticisidir.
Nesneler:
K.Düğüm
K.Düğüm - Kuzey Düğüm ve Güney Düğüm
Ay Düğümleri gezegen değillerdir. Haritada birbirinin tam karşısında bulunan astrolojik matematiksel noktalardır. Yaşam amacınızın bunların arasında (Kuzey Düğüm ve Güney Düğüm arasındaki çizgide) kodlandığı söylenir. Güney Düğüm, konfor bölgenizi, alışılmış yerinizi gösterirken, Kuzey Düğümünüz yaşam derslerini ve bu yaşamda ne için çabaladığınızı gösterir. Her iki Ay Düğümü de neredeyse her zaman retro harekettedir.
burcunun yöneticisidir.
Lilith
Lilith - Kara Ay – Hayranlık ve İnkar
Lilith kurgusal bir noktadır - Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinin ikinci boş odak noktasıdır.
Mitolojide Lilith, Adem'e boyun eğmeyi reddetmiş, Adem ile Havva arasındaki bağlantıya isyan etmiş, insanların dünyasından kaçmaya karar vermiş ve Şeytan'la bağlantı kurmuştur. Astrolojide Lilith bağlantılı olduğu konulara ya hayranlıkla bağlanmayı ya da reddetmeyi sembolize eder. Her iki türlü de konunun cazibesine kapılma veya reddedilmesi sonunda kişiyi içine çekebilir ve onu insan dünyasından "uzaklaştırabilir".
burcunun yöneticisidir.
Chiron
Chiron - Yaralı Şifacı, İçsel Öğretmen
Chiron Satürn ve Uranüs arasındaki bir asteroiddir. Yörüngesi çok sıra dışıdır ve maddi ve manevi dünya arasında bir köprüyü temsil eder. Mitolojiye göre, Chiron büyük bir şifacı, bilge bir öğretmen ve ölümsüz Centaurlardan biriydi. Ne yazık ki, en sevdiği öğrencisi Herakles tarafından zehirli bir okla "ölümcül" şekilde yaralandı. Büyük acılar içindeydi ama ölemezdi. Sonunda ölümsüzlüğünden kendisi de acı çeken Prometheus'un yararına vazgeçti ve Chiron yeraltına gönderildi. Yeraltında Zeus ona merhamet etti ve onu göğe yükseltti. Astrolojide Chiron, iyileşmeyen yaralarımızı ve tedavi edilemez travmalarımızı sembolize eder. Bununla birlikte, bir kişi kendi travmasında boğulmak yerine travmayı kabul edip, acı çeken başkalarına da yardım eder ve acının hayatın bir parçası olduğunu kabul ederse, o zaman Chiron bilgeliğin anahtarı olabilir, hatta bazıları için bir çeşit "Başlangıç Kapısı" anahtarı bile olabilir.
burcunun yöneticisidir.
Gezegen konumları
Güneş
Boğa
4°20’
Boğ
 
Ay
Akrep
4°43’
Akr
 
Merkür
Koç
16°04’
Koç
R
Venüs
Koç
23°16’
Koç
 
Mars
Balık
24°53’
Bal
 
Jüpiter
Boğa
22°30’
Boğ
 
Satürn
Balık
16°00’
Bal
 
Uranüs
Boğa
21°59’
Boğ
 
Neptün
Balık
28°42’
Bal
 
Plüto
Kova
2°05’
Kov
 
K.Düğüm
Koç
14°50’
Koç
R
Lilith
Başak
22°38’
Baş
 
Chiron
Koç
20°18’
Koç
 
Gezegen bir sonraki burca ne zaman geçecek?

Mevcut Gezegenler
An Haritası
Anlık Gökyüzü
Haritayı Aç »
Ay Fazları 2024
Ay Fazları
Ay AkrepAkrepte
Takvimi göster »